מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המדד משפיע באופן ישיר על השינוי הכספי של המסלולים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן.

טבלת מדד המחירים לצרכן

גרף מדד המחירים לצרכן - שנתי

מדי חודש, מתפרסם מדד המחירים לצרכן ע״י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן, מתפרסם גם מדד תשומות הבניה למגורים. למעבר לטבלת מדד תשומות הבניה למגורים, לחצו כאן.

המדד משקלל את שינוי המחיר החודשי של סל קבוע של שירותים ומוצרים אשר ניתן למדוד באופן סדיר את מחיריהם. 

הסל למעשה מנסה לשקף סל קניות סטנדרטי של משק בית ממוצע.

מדד המחירים לצרכן הינו הסל החשוב ביותר במשק, באמצעותו משכרים תוספות שכר, הצמדות להלוואות אשר מסלול ההלוואה ״צמוד למדד״ כמו כן במשכנתאות.

חשוב להבין כי כאשר הלוואה רגילה בבנק או מסלול במשכנתא אשר ״צמודה למדד המחירים לצרכן״, אזי קרן ההלוואה תשתנה בגובה השינוי במדד.

צרו קשר ליעוץ ראשוני ללא עלות או התחייבות

למה אתם צריכים לבחור בסט קרדיט משכנתאות