מדרגות מס רכישה לשנת 2024

לפני רכישת נכס ראשון או נכס נוסף להשקעה, מומלץ מאוד כחלק מתכנון עלות הרכישה הכולל להבין האם וכמה מס רכישה יהיה.

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963, מדרגות מס הרכישה לנדל״ן מתעדכנות מדי שנה בהתאם לשינוי במדד המחירים.

להלן מדרגות המס לרוכשי דירות מגורים יחידה לשנת 2024:

1. עד לעלות נכס של 1,978,745 ש”ח – לא ישולם מס רכישה

2. בין 1,978,745 ש”ח ל 2,347,040 ש”ח – 3.5%

3. בין 2,347,040 ש”ח ל 6,055,070 ש”ח – 5%

4. בין 6,055,070 ש”ח ל 20,183,565 ש”ח – 8%

5. מעל 20,183,565 ש”ח – 10%

להלן מדרגות המס לרוכשי דירות מגורים נוספת (מהדירה השניה והלאה) לשנת 2024:

1. עד לעלות נכס של 6,055,070 ש”ח – 8%

2. מעל 6,055,070 – 10%

לנוחיותך, מצ״ב לינק למחשבון מס רכישה מטעם רשות המיסים – למעבר למחשבון מס רכישה לחץ כאן

דילוג לתוכן